Bamsebo Barnehagen

Kunden: AF Gruppen Norge AS

Prosjekten: Bamsebo Barnehagen , Kristiansand

Byggherre: Kristiansand Kommune

Submet har utført her betong- og snekkerarbeid.