UFP01 Vestfold

Kunden: Skanska Norge

Prosjekten: UFP01 Vestfold , Larvik

Byggherre: Jernbaneverket

Submet har utført her betongarbeid.